12 czerwca 2013 - Otoczenie prawne funkcjonowania harcerstwa

Rekomendacje zmian dla prawa ograniczającego działalność ruchu harcerskiego w Polsce. Postulaty, dyskusja, scenariusz prac.

Debata w ramach Forum Debaty Publicznej Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski
Pałac Prezydencki, 12 czerwca 2013 roku godzina 11.00

 

Celem debaty jest przedstawienie przez organizacje harcerskie propozycji kierunkowych zmian w przepisach prawnych ograniczających funkcjonowanie ruchu harcerskiego w Polsce oraz dyskusja z nad możliwością ich wprowadzenia. Dyskusja i propozycje przedstawione podczas debaty mają służyć sformułowaniu listy rekomendacji przy uwzględnieniu opinii zaproszonych gości i ekspertów.