Fundusz Kształceniowy

W 2011 roku w setną rocznicę założenia pierwszych drużyn harcerskich powstała Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia, która stawia sobie trzy podstawowe cele:

  • inspirowanie ruchu harcerskiego w Polsce i za granicą, w służbie Bogu i Polsce, w braterskim działaniu we współczesnym społeczeństwie,
  • ochronę i trwałe zabezpieczenie dziedzictwa i osiągnięć ruchu harcerskiego w pierwszym stuleciu służby, wspieranie wydawnictw harcerskich,
  • pomoc społeczną

W ciągu dwóch lat swego istnienia Fundacja podjęła szereg inicjatyw, służących realizacji celów statutowych, zyskując niekwestionowany autorytet w środowisku organizacji harcerskich, a także wśród Tych, dla których ważne są rozwój i dobro ruchu harcerskiego. Do takich inicjatyw zaliczyć można:

  • cykl spotkań poświęconych historii harcerstwa, realizowanych we współpracy z Domem Spotkań z Historią w Warszawie;
  • inspirowanie i udział w debatach w Pałacu Prezydenckim poświęconych harcerstwu, organizowanych w ramach Forum Debaty Publicznej;
  • utworzenie Funduszu Kształceniowego i zainicjowanie konkursu dotacyjnego Skole, który wspiera różne formy kształcenia drużynowych i instruktorów oraz tworzy warunki do wymiany doświadczeń kształceniowych pomiędzy środowiskami harcerskimi.

Fundusz Kształceniowy okazał się projektem wychodzącym naprzeciw najistotniejszym potrzebom ruchu harcerskiego. Beneficjentami stały się jednostki czterech organizacji harcerskich.
W 2013 roku, w I edycji konkursu, do pierwszego etapu zgłoszono 71 projektów przygotowanych przez różne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za kształcenie w ZHP, ZHR, Stowarzyszeniu Harcerskim, Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – Federacja Skautingu Europejskiego, ZHP na Litwie oraz w Harcerstwie Polskim w Zachodnich Regionach Ukrainy. Ostatecznie dofinansowaliśmy 14 kursów kształceniowych kwotą 50 000 zł. W 2014 roku, w II edycji konkursu dzięki hojności sponsora (Fundacji PZU) udało się nam podwoić ilość dotowanych kursów instruktorskich.
Ambicją Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia jest utrzymanie Funduszu Kształceniowego, który umożliwi realizację kolejnych edycji konkursu. Mamy nadzieję, że stanie się on inspiracją do podejmowania ciekawych inicjatyw programowych związanych z kształceniem harcerskich kadr we wszystkich organizacjach harcerskich, umożliwi realizację autorskich programów kształceniowych, otworzy nowe możliwości wymiany doświadczeń. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie Funduszu Kształceniowego Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia.
Symboliczna wpłata, każda złotówka może owocować lepszym przygotowaniem do pełnienia instruktorskiej służby.
Chcemy wspierać młodych harcerskich wychowawców w ich twórczym korzystaniu z metody harcerskiej.

Byłeś druhną – druhem, a może drużynową – drużynowym? Pamiętasz do dzisiaj zapach ogniska, braterski uścisk dłoni? Jesteś świadom, jak wiele dało Ci harcerstwo? Chciałbyś, aby podobnych przeżyć doświadczyły Twoje dzieci i wnuki?
Masz szanse przyczynić się do realizacji tych pragnień. Pozwólmy „romantyzm marzeń w powszedni wplatać dzień”!
Wspomóż nas!

Więcej informacji o I i II edycji konkursu dotacyjnego Skole można znaleźć w zakładce "Konkurs dotacyjny"

Wpłat dokonywać można na konto: Konto FHDS w Volkswagen Bank Polska SA 46 2130 0004 2001 0581 1153 0007 (fundusz kształceniowy)