Władze Fundacji

Fundację Harcerstwa Drugiego Stulecia powołali Fundatorzy:

 • Grażyna Banak
 • Grzegorz Nowik
 • Andrzej Suchocki

 

Radę Honorową Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia stanowią harcerki i harcerze związani z Ruchem Harcerstwa Niepokornego lat 70. i 80. XX w. i inne osoby chcące wesprzeć cele Fundacji, o skonkretyzowanym wizerunku i pozycji publicznej i rozpoznawalnych osiągnięciach zawodowych i społecznych. To osoby będące uosobieniem celów naszej Fundacji, mogące stanowić wzorce moralne i osobowe we współczesnym społeczeństwie, dla dzisiejszego ruchu harcerskiego i mogące służyć swoją pozycją zawodową i publiczną budowaniu wizerunku Fundacji i propagowaniu idei wychowania harcerskiego.

 • Pani Prezydentowa Anna Komorowska
 • Karolina Kaczorowska
 • Stefan Adamski
 • Stanisław Berkieta
 • Michał Bobrzyński
 • Marek Brodzki
 • Abp Tadeusz Gocłowski
 • Andrzej Janowski
 • Marek Kapuściński
 • Piotr Koj
 • Bogusław Kośmider
 • Stanisław Krawczyński
 • Michał Kulesza
 • Jarosław Kurski
 • Maciej Lisicki
 • Maciej Musiał
 • Piotr Stawicki
 • Marek Stępa
 • Adam Strzembosz
 • Wojciech Szczurek
 • Wojciech Wróblewski

 

 

Rada Fundacji

Radę Fundacji oraz poszczególnych członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. Fundatorzy mogą powołać do Rady Fundacji przedstawicieli środowisk poKIHAMowskich z całej Polski. Rada Fundacji liczy od 7 do 21 osób.
Od lutego 2017 roku w skład Rady Fundacji wchodzą:

 • Bogusława Pasieka-Butkiewicz, Bydgoszcz - Przewodnicząca Rady
 • Jacek Chodorski, Wrocław - V-ce Przewodniczący Rady
 • Jan Pastwa - V-ce Przewodniczący Rady
 • Andrzej Chyrowicz, Śląsk
 • Krzysztof Mika, Świętokrzyskie
 • Marek Podwysocki, Warszawa
 • Anna Reda, Pomorze
 • Andrzej Starski, Warszawa
 • Wiesław Turzański, Opole
 • Zbigniew Wilk, Kraków
 

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i odpowiada za jej stan finansowy. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 członków. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Pierwszy Zarząd powołali Fundatorzy w grudniu 2011 roku. Od 9 listopada 2019 roku w skład Zarządu wchodzą:

 1. Aleksandra Klimont-Bodzińska - prezes
 2. Jacek Zaucha
 3. Anna Żurek
 

Zespoły tematyczne

Jesienią 2011 roku rozpoczęły prace zespoły tematyczne skupione wokół trzech głównych celów Fundacji:

Zespół „debatowy”, którego celem jest inspirowanie ruchu harcerskiego w Polsce i za granicą, w służbie Bogu i Polsce, w braterskim działaniu we współczesnym społeczeństwie.

Zespół „archiwaliów” opracowuje działania związane z ochroną i trwałym zabezpieczeniem dziedzictwa i osiągnięć ruchu harcerskiego w pierwszym stuleciu służby.

Zespół „samopomocowy” opracowuje możliwości wsparcia bezpośredniego i pośredniego akcji samopomocowych.

Zespół Funduszu Kształceniowego prowadzący proces przyznawania dotacji na kursy instruktorskie.